Kategori: Yazılar

  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

    Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

    Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, temellerini Carl Rogers’ın Danışan Merkezli Terapisi’nden almış bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, Virginia Axline tarafından 1940’ların sonlarında çocuklarla çalışmak için uyarlanmıştır. Bu terapinin temel amacı, çocuğu değiştirmek veya kontrol etmek değil, kendi davranışlarının farkına varmasını sağlamak ve kendini yönetmesine alan açmaktır. Terapist, çocukla sıcak bir ilişki kurar ve çocuğu koşulsuz olarak…